• Una mutualitat o mútua és una entitat sense ànim de lucre constituïda sota els principis de solidaritat i ajuda mútua, ...

    15 març 2022

  • Una mutualitat de previsió social és una mutualitat que cobreix els riscos vinculats a les persones: incapacitat temporal, incapacitat permanent, ...

    15 març 2022