Atenció al Mutualista

La teva confiança i la protecció dels teus drets com a mutualista és la nostra prioritat

Davant de qualsevol queixa o reclamació tens a la teva disposició:

Servei d’Atenció al Mutualista

Servei encarregat d’atendre i resoldre les queixes i reclamacions presentades per mutualistes, assegurats i beneficiaris, relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts.

Persona responsable:

Defensor del Mutualista

Persona encarregada de resoldre les reclamacions interposades pels mutualistes, assegurats i beneficiaris, derivades del contracte de l’assegurança.

El Defensor del Mutualista és un mutualista de reconegut prestigi nomenat per la Junta directiva que no pot formar part de la Junta Directiva ni de la Comissió de Control.

Defensor del mutualista:

Reglament del servei d’Atenció al Mutualista i del Defensor del Mutualista d’Alter Mútua dels Advocats