Una mutualitat o mútua és una entitat sense ànim de lucre constituïda sota els principis de solidaritat i ajuda mútua, en la qual algunes persones s’uneixen voluntàriament per tenir accés a serveis basats en la confiança i la reciprocitat.
Alter Mútua és una mutualitat de Previsió Social per a advocats i advocades.