Coneix-nos millor

Informació econòmica, financera i de solvència de la teva mutualitat

Informes i documents econòmics

Comptes anuals auditats

  • Exercici 2020

Informe Sobre la Situació Financera i de Solvència

Normativa

Estatuts socials

Aprovats per l’Assemblea General celebrada el 22 de juny de 2021

Reglament de prestacions

Aprovats per l’Assemblea General celebrada el 22 de juny de 2021