Una mutualitat de previsió social és una mutualitat que cobreix els riscos vinculats a les persones: incapacitat temporal, incapacitat permanent, malaltia, jubilació, mort…