Incapacitat Permanent Absoluta2022-05-02T09:42:54+02:00
Protecció Ingressos

Incapacitat Permanent Absoluta

Al teu costat passi el que passi

Protecció Ingressos

Incapacitat Permanent Absoluta

Al teu costat passi el que passi

L’assegurança d’Incapacitat Permanent Absoluta garanteix el cobrament d’una renda mensual en cas que no puguis exercir la teva professió ni cap altra a conseqüència de les seqüeles físiques i/o psíquiques, previsiblement irreversibles, originades per una malaltia o accident.

L’objectiu d’aquesta assegurança és facilitar suport econòmic periòdic i garantit en aquelles situacions greus que impedeixen cap ingrés per l’exercici professional.

Què cobreix?

  • La situació d’Incapacitat Permanent Absoluta mitjançant el pagament d’una renda mensual de fins a 1.200 €.

  • Aquesta renda pot ser constant o creixent anualment, en funció de les teves preferències. Si vols canviar la modalitat contractada, pots fer-ho en cada renovació i la quota s’adaptarà a la nova modalitat escollida.

Altres avantatges

  • Flexibilitat en la contractació d’acord amb les teves necessitats: import de la renda, modalitat, etc.

  • Cobertura compatible amb qualsevol altra prestació d’invalidesa o dependència, pública o privada.

Fiscalitat

Si tens la mútua com a opció alternativa al RETA, la teva quota de l’assegurança d’Incapacitat Permanent Absoluta, té la consideració de despesa deduïble en estimació directa del teu IRPF.

Article 30.2 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Si treballes per compte propi, les teves quotes de l’assegurança d’Incapacitat Permanent Absoluta, les del teu cònjuge i consanguinis en primer grau, es poden reduir de la base imposable general sempre que no hagin tingut la consideració de despesa deduïble.

Article 51.2.a de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Períodes de carència

Cobertura immediata

  • Incapacitat Permanent Absoluta per accident.

6 mesos

  • Incapacitat Permanent Absoluta per malaltia.

Contractació

Edat

  • Poden contractar aquesta assegurança tots els mutualistes que tinguin entre 18 i 50 anys.

Cobertura

  • La cobertura cessarà el darrer dia del mes que el mutualista compleixi els 67 anys.

Documentació

  • Reglament: Títol XXI del reglament de la prestació d’Incapacitat Permanent Absoluta. Descarregar

  • Fitxa IPID: Document d’informació sobre el producte d’assegurança. Descarregar

Incapacitat Permanent Absoluta

Al teu costat passi el que passi

Des de

2,16 €/mes

La teva cotització en 1 clic

Preguntes freqüents

Què no està cobert?2022-03-15T13:17:28+02:00

Les exclusions de l’assegurança d’Incapacitat Permanent Absoluta són les següents:
– Conseqüències de malalties o accidents anteriors a la contractació de l’assegurança.
– Autolesions provocades intencionadament pel propi assegurat.
– Actes d’imprudència temerària, esports de risc.
– Lesions originades per cirurgies o tractaments no mèdics o situacions que no siguin clínicament comprovables.

Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.

Com tributa l’import de la prestació percebuda?2022-03-15T13:16:50+02:00

Si les quotes han estat objecte de deducció o reducció per part del mutualista, l’import percebut tributa com a rendiment del treball.
Si no han estat objecte de deducció o reducció, tributa com a rendiment de capital mobiliari.

Assegurances relacionades

Protecció Ingressos

+ INFO
Protecció Ingressos

+ INFO
Protecció Ingressos

+ INFO

Tens dubtes?

ON ESTEM

Seu principal
C/ Roger de Llúria,108
08037 Barcelona

Veure altres seus

TRUCA’NS
900 05 22 75
ET TRUQUEM

Què necessites? T’ajudem!

VOLS ESTAR PROTEGIT?

La teva cotització en 1 click

Incapacitat Permanent Absoluta

Des de

2,16 €/mes

Go to Top