Si les aportacions han estat objecte de deducció o reducció, el capital percebut tributarà com a rendiment de treball.
Si no han estat objecte de deducció o reducció, tributaran els beneficis obtinguts com a rendiments de capital mobiliari.