Les exclusions de l’assegurança d’Incapacitat Temporal són les següents:
– Malalties o processos anteriors a la contractació de l’assegurança.
– Autolesions provocades pel propi assegurat.

Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.