Les exclusions de l’assegurança d’Invalidesa Permanent Total són les següents:
– Conseqüències de malalties o accidents anteriors a la contractació de l’assegurança.
– Autolesions provocades intencionadament pel propi assegurat.
– Actes d’imprudència temerària, esports de risc.
– Lesions originades per cirurgies o tractaments no mèdics o situacions que no siguin clínicament comprovables.

Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.