Les exclusions de l’assegurança de Despeses Mèdiques són les següents:
– Tractaments exclusivament estètics, i diagnòstics i reconeixements sistemàtics.
– Patologies orgàniques psíquiques o toxicomanies adquirides prèvies a la inscripció.

Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.