Les exclusions de l’Assegurança de Salut són les següents:
– Malalties o processos anteriors a la contractació de l’assegurança.
– Malalties o accidents laborals o de circulació, o la pràctica esportiva professional, ja que són activitats que estan cobertes per assegurances obligatòries.
– Hospitalització per tractaments exclusivament estètics, excepte si és a causa d’accident o per reconstrucció mamària postmastectomia.
– Autolesions provocades pel propi assegurat.

Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.