La participació en beneficis és la distribució entre els assegurats, quan s’acaba l’exercici, dels excedents de rendibilitat que ha aconseguit Alter Mútua.