Quan hagin transcorregut dos anys des del començament de la cobertura, podràs rescatar el capital acumulat sempre que aquest no configuri, o hagi configurat, la teva cobertura de jubilació en opció alternativa al RETA. En aquest cas podràs rescatar-lo en el moment de la jubilació.