El Pla Professional està format per una sèrie d’assegurances de contractació obligatòria per cobrir l’exercici per compte propi com a alternativa al RETA. No obstant, pots personalitzar les cobertures de les assegurances per adaptar-les a la teva situació personal i professional, personalitzant la teva cobertura. Aquest fet que no es produeix amb el Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA), que t’obliga a incrementar totes les cobertures per igual, sense oferir la possibilitat d’ajustar-les en funció de les teves necessitats i preferències.