Si les aportacions han estat objecte de deducció o reducció per part del mutualista, l’import que percebran els beneficiaris tributarà com a rendiment del treball.
Si no han estat objecte de deducció o reducció, l’import que percebran els beneficiaris tributarà per l’import de successions.