Les exclusions de l’assegurança d’Intervencions Quirúrgiques són les següents:
– Tractaments exclusivament estètics.
– Actes derivats de patologies prèvies a la inscripció.

Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.