Les exclusions de l’assegurança d’Incapacitat Professional i Hospitalària són les següents:
– Malalties o processos anteriors a la contractació de l’assegurança.
– Hospitalització per tractaments exclusivament estètics, excepte si és a causa d’accident o per reconstrucció mamària postmastectomia.
– Autolesions provocades pel propi assegurat.

Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.