No, a Alter Mútua el teu capital i rendibilitat estan garantits.